ชื่อไทย : พวงหยก
ชื่อท้องถิ่น : หวายปม(กทม.)/ เอื้องข้อ(เชียงใหม่) 
ชื่อสามัญ : Findlay's Dendrobium
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium findlayanum Par. & Rchb. f.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
มีลักษณะเป็นปมๆ แต่ละปมรูปคล้ายหัวใจ แต่แบนเล็กน้อย สีเขียวค่อนข้างใส ผิวมัน เรียงต่อกันเป็นสาย ทั้งต้นยาว 20-40 ซม.
ใบ :
รูปรี ขนาด 6-7 ? 1.5-2 ซม. แผ่นใบบาง มักจะร่วงเกือบหมดเมื่อเจริญเต็มที่
ดอก :
ช่อดอกเกิดที่ช่วงปลายต้นที่ทิ้งใบเป็นช่อสั้นๆ ช่อละ 2-3 ดอก ก้านดอกยาว 3-4 ซม. กลีบปากเกือบกลม ขอบเป็นคลื่นหรือม้วนลงเล็กน้อย สีกลีบมีตั้งแต่เกือบขาวไปจนถึงม่วงอ่อน ขนาดดอก 4-5 ซม. ดอกบานทน 3-4 วัน
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : มกราคม สิ้นสุดระยะติดดอก : มีนาคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา ป่าดิบแล้งทางภาคเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ พม่าและลาว

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :

ปลูกในกระถาง ติดแผ่นไม้ รดน้ำสม่ำเสมอ อย่าให้แฉะ วัสดุปลูกที่ใช้เช่น กาบมะพร้าวสับ หากปลูกติดกิ่งหรือลำต้นควรเลือกต้นที่มีเปลือกที่สามารถดูดซับความชื้นได้ดี ทรงพุ่มไม่หนาทึบ อากาศถ่ายเทสะดวก แดดรำไร ขยายพันธ์โดยการแบ่งกอ หรือเพาะเมล็ด

รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ปลูกตกแต่งภายในสวน
แหล่งอ้างอิง : [1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554